Търг

7.2.2021

За нашите клиенти предлагаме продажби чрез електронен търг. Избираме този метод на продажба, ако повече от двама клиенти проявяват интерес към имота. Брокерът винаги внимателно преценява дали този метод на продажба ще бъде подходящ и ефективен.

Търг

На практика търгът се провежда по такъв начин, че участникът в търга предлага цена, за която желае и може да купи имота. Цената, предложена от участника в търга, не може да бъде видяна или установена никъде по време на търга. Ние гарантираме, че резултатите от търга не могат да бъдат повлияни по никакъв начин. Участникът, предложил най-високата цена, има възможност да закупи имота.

  • Всеки има възможност да закупи атрактивен имот
  • справедлив и сериозен начин на продажба
  • простота = участникът в търга не е обвързан с мястото, времето, в което ще се проведе търгът
  • участникът не е задължен да купи имота, като се включи в търга
  • продавачът може да получи по справедлив начин по-висока покупна цена, отколкото му е необходима за бърза продажба!