Как да изберем добра компания или брокер?

Закупуването на имот от непрофесионални брокери или без достатъчно проучване и опит може да бъде рисковано по няколко причини:

Как да изберем добра компания или брокер?

Купуването на имот от непрофесионални брокери или без достатъчно проучване и опит може да бъде рисковано по няколко причини:

1. Правни и финансови рискове: непрофесионалните брокери може да не са запознати със законите, разпоредбите и процедурите и сделките с недвижими имоти. Това може да доведе до правни и финансови проблеми.

2. скрити дефекти: Без професионално проучване може да се пропуснат скрити дефекти в даден имот, които могат да изискват скъпоструващ ремонт или реконструкция.

3. Неблагоприятно ценообразуване: Непрофесионалните брокери може да са склонни да определят неизгодни за купувача цени на имотите, което може да доведе до прекалено висока цена на инвестицията.

4. Непълна информация.

5. Липсващата или неточна документация може да доведе до усложнения при прехвърлянето на собствеността върху имота.

6. Избран (взломен) апартамент.
Това е единствената ни работа и ние не сме брокери на непълно работно време, не се занимаваме с това като допълнителна работа.

7. Продажба с използване на измамна информация и обещания.
Ако решите да инвестирате в имот, препоръчително е да работите с професионален и надежден брокер, да направите задълбочено проучване и да си осигурите правен съвет, за да сведете до минимум рисковете, свързани с тази инвестиция.

8. Винаги проверявайте историята на въпросната компания.

9. Реалният опит на клиентите е от ключово значение, попитайте за него.